C3S Miljöteknik – För ett mer hållbart samhälle!

C3S Miljöteknik är ett engagerat konsultbolag inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi hållbara värden i samhällsbyggandet. Våra konsulter utför tjänster inom fältundersökning, geoteknik, avfallshantering samt stöd vid tillståndsprocesser.

Oavsett om du söker en helhetslösning eller en punktinsats – vi finns där för dig.
Välkommen att kontakta oss idag!

Våra tjänster

 • Omgivningspåverkan

  Omgivningspåverkan

  Vi hjälper dig med allt från vibrations- och bullermätningar, till riskanalyser och besiktning i byggskedet.

  Läs mer

 • Masshantering

  Masshantering

  Vi skapar lösningar för din masshantering som är både miljöriktig och kostnadseffektiv.

  Läs mer

 • Geoteknik

  Geoteknik

  Vi undersöker och sammanställer markens geotekniska egenskaper inför planeringen av ditt bygge.

  Läs mer

 • Vatten

  Vatten

  Vi hjälper dig se till så att ditt projekt bidrar till ett hållbart uttag av grundvattnet.

  Läs mer

 • Fältundersökningar

  Fältundersökningar

  Vi har utrustning för att utföra fältundersökningar inom geoteknik, förorenade områden och hydrogeologi.

  Läs mer

 • Förorenade områden

  Förorenade områden

  Våra miljökonsulter hjälper dig undersöka och analysera förorenad mark.

  Läs mer

 • Tillståndsprocesser och MKB

  Tillståndsprocesser och MKB

  Vi hjälper dig få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ditt projekt kan medföra.

  Läs mer

 • Förorenade byggnader

  Förorenade byggnader

  Vi hjälper dig med en grundlig genomgång av din byggnad för att identifiera potentiellt farliga ämnen och material.

  Läs mer

 • Kontakt

  Kontakt

  Oavsett vad du behöver hjälp med kan du vara trygg med att vända dig till oss på C3S Miljöteknik.

  Läs mer

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram hållbara lösningar utifrån vårt arbetssätt:

Kreativt – Cirkulärt – Konkurrenskraftigt

Aktuellt

 • Partnerskap med Qflow Group

  Partnerskap med Qflow Group

  C3S Miljöteknik är en ledande specialist inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik. Partnerskapet med Qflow blir en möjlighet för C3S att ta nästa steg i utvecklingen. Tidigare ägare fortsätter att vara…

  Läs mer

 • Välkommen Mikael!

  Välkommen Mikael!

  Mikael kommer ursprungligen från Ballingslöv utanför Hässleholm och är numera bosatt i Malmö, tämligen nära C3S Miljötekniks nyinrättade Malmökontor från vilket han sedan den 1 juni utgår från.  Med en diger…

  Läs mer

 • Välkommen Pernilla!

  Välkommen Pernilla!

  Pernilla är sedan maj 2023 ny Miljökonsult hos C3S Miljöteknik. Pernilla har en master i Miljövetenskap och kommer närmast från en anställning inom miljö- och hälsoskydd i Norrtälje. Där arbetade…

  Läs mer