Partnerskap med Qflow Group

C3S Miljöteknik är en ledande specialist inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik. Partnerskapet med Qflow blir en möjlighet för C3S att ta nästa steg i utvecklingen. Tidigare ägare fortsätter att vara verksamma inom företaget.

Genom partnerskapet med Qflow förstärker vi vårt erbjudande inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik med en verksamhet som på kort tid blivit ledande i södra Sverige inom området.

Otroligt stolt och glad att idag få välkomna C3S Miljöteknik till oss på Qflow! Med C3S lägger vi till ett riktigt tillväxtbolag till gruppen. C3S består av ett kompetent team specialister inom miljö, geoteknik och omgivningspåverkan och blir på så sätt en viktig första pusselbit i södra Sverige. 
Emile Hamon, COO Qflow. 

C3S Miljöteknik, som startades 2018, består av drygt 20 konsulter och har kontor i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö och Norrköping. Vi har ledande konsulter och experter inom förorenad mark, tillståndsprocesser och MKB, förorenade byggnader, geoteknik, geohydrologi, masshantering, omgivningspåverkan och fältundersökningar. Vi har på så sätt skapat ett helhetserbjudande för våra kunder kring miljö, omgivningspåverkan och geoteknik. 

Från start har vi haft ambitionen att hjälpa kunden i alla steg i sitt projekt. Som en del av Qflow kommer vi nu kunna bredda den möjligheten ytterligare. Vi har vuxit snabbt som företag, tack vare våra fantastiska medarbetare. Det känns nu både tryggt och bra att ha stöd av Qflow när vi fortsätter vår resa mot nya mål. 
Mikael Andersson, VD C3S Miljöteknik.