Fältundersökningar

Fältundersökningar av mark & grundvatten inför ditt bygge

Vi har utrustningen och metodiken för att utföra fältundersökningar inom geoteknik, förorenade områden och hydrogeologi.

Inför och under ett bygg- eller anläggningsprojekt är det viktigt att fastställa jord- och grundvattenförhållanden. Provtagningarna och undersökningarna ligger till grund för kommande bedömningar och beslut inom byggprojektet.

Vi har kompetensen, erfarenheten och den rätta utrustningen för att kunna säkerställa kvalitativa och effektiva provtagningar ute i fält, alltid med hänsyn till de platsspecifika förutsättningarna.

Vi erbjuder:

Fältundersökningar och provtagning inom:

  • Geoteknik t.ex CPT-sondering, skruvprovtagning, jordbergssondering, schaktbottenbesiktningar m.m.
  • Förorenade områden t.ex provtagning av jord, vatten och sediment, porgasmätning, PID-mätning m.m.
  • Vatten t.ex. installation av grundvattenrör, slugtest, kapacitetstest, provpumpning m.m.
  • Förorenade byggnader t.ex. provtagning av olika typer av byggnadsmaterial.