Geoteknik

Fastställ markens geotekniska egenskap inför ditt bygge

Vi undersöker och sammanställer marken geotekniska egenskaper inför planeringen av ditt bygge.

Oavsett vad du planerar att bygga hjälper våra geotekniker dig att undersöka den planerade markens egenskaper. Vi beräknar vilka förstärkningar som behövs för att jorden ska klara av att bära de laster som den kommer att utsättas för.

Vi har även erfarenhet av tekniska lösningar och modellering av tillfälliga och permanenta geokonstruktioner.

Vi erbjuder:

  • Utredning
  • Schaktbottenbesiktning
  • Stabilitetsutredning
  • Sättningsberäkning
  • Dimensionering av geokonstruktioner
  • PM för detaljpanarbete
  • Statisk plattbelastning
  • MUR, Marknadsteknisk Undersökningsrapport
  • Kontrollprogram/omgivningspåverkan
  • Masstabilisering