Masshantering

Inget hållbart samhälle utan säker mass- & avfallshantering

Vi skapar lösningar för din masshantering som är både miljöriktig och kostnadseffektiv.

Hantering av överskottsmassor i bygg- och anläggningsprojekt är ett växande samhällsproblem förenat med stora kostnader. Vi ser till så att dina massor och ditt avfall hanteras och sorteras på ett miljöriktigt och kostnadsffektivt sätt. Samtidigt som vi får in så mycket av avfallet som möjligt i ett cirkulärt kretslopp genom återvinning.

Vi erbjuder:

  • Helhetsansvar vid effektiva logistiklösningar
  • Miljöanpassad hantering av avfall
  • Återvinning av bygg- och anläggningsmaterial
  • Omhändertagande av förorenade massor
  • Avfallskaraktärisering
  • Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket
  • Anmälan återvinning av avfall för anläggningsandamål
  • Provtagning och klassning av massor