Omgivningspåverkan

Undvik skador & störningar med vibrations- och bullermätning 

Vi hjälper dig med allt från vibrations- och bullermätningar, till riskanalyser och besiktning i byggskedet.

Tillförlitliga vibrations- och bullermätningar är en förutsättning för ett säkert byggprojekt. Det är inte ovanligt att bygg- och infrastrukturarbete skapar störningar för dem som bor, arbetar eller vistas i närheten av arbetsområdet. Vibrations- och bulleralstrande arbeten medför en risk för skador på angränsande byggnader och anläggningar, samt ohälsosamma ljudnivåer för både människa och djur.

Många av de störningar och skador som kan uppstå kan med god planering förebyggas med hjälp av riskanalys, mätning och besiktning.

Vi erbjuder

 • Riskanalys
 • Besiktning (syneförrättning)
 • Vibrationsmätning
 • Vibrationsisolering
 • Bullermätning
 • Luftstötsvågsmätning
 • Komfortmätning
 • Vattenprovtagningar på privata brunnar
 • Skadeutredning
 • Vibrationsutredningar
 • Bullerutredningar
 • Inklinometermätning
 • Grundvattenmätning
 • Kontrollprogram markrörelser