Vatten

Inget hållbart samhälle utan säker vattenverksamhet

Vi hjälper dig se till så att ditt projekt bidrar till ett hållbart uttag av grundvattnet.

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs. Att behandla vatten så varsamt som möjligt är därför en viktig del i ett hållbart samhälle. Vid bygg- eller infrastrukturprojekt är det viktigt att skydda vattentillgångar i form av yt- och grundvatten för att inte långsiktigt försämra tillgången. Våra hydrogeologer hjälper dig hålla koll på vattenverksamheten kring ditt byggprojekt, med allt från dagvattenutredningar och länsvattenhantering till tillämpning av erosionsskydd.

Vi erbjuder:

  • Geohydrologi
  • Vattenverksamhet
  • Vattenskydd
  • Grundvattenutredningar
  • Dagvattenutredningar
  • Hydrauliska modeller
  • Deponier och avfallsanläggningar
  • Masstabiliseringar och sanering