Välkommen Klara!

Klara är utbildad Geovetare med specialisering inom klimatologi. Hon är uppvuxen i sydvästra Göteborg men har numera sitt boende på en gård i Trelleborgs kommun. Hon påbörjade sin anställning som Miljökonsult hos C3S Miljöteknik i februari 2023 och har redan hunnit med en flytt av kontor.

– Tidigare hade C3S kontor på den vackra herrgården Stora Bernstorp i Malmö, berättar Klara. Dock blev vi rätt snart efter min påbörjan trångbodda och flytten till de nya lokalerna har nyss slutförts. Här har vi gott om plats och kan växa organiskt. Dessutom har vi möjlighet att påverka hur lokalen ska anpassas så att det blir optimalt för oss. Det känns jättebra!

Klara ingår i fältgruppen inom verksamhetsområdet Förorenade områden. 

– Ett härligt gäng och varierade uppgifter som gör varje dag ganska unik, berättar Klara. Under de månader jag varit här har jag jobbat med diverse provtagningar, GIS-kartor och skrivit rapporter. Jag har även hoppat in och assisterat geoteknikerna, just nu håller jag på med en provtagningsplan. Jag trivs väldigt bra och det finns en god dynamik i allt vi gör, där våra olika kompetenser kommer väl till pass och tillför olika delar i projekten. Just det är en av våra styrkor, att vi har en organisation som kan anta uppdrag med insikten att kunden får hjälp med det mesta från samma företag. Det är resurseffektivt och besparar kunden väldigt mycket tid, avslutar Klara.

Varmt välkommen till C3S Miljöteknik, Klara Hugosson!