Våra tjänster

 • Omgivningspåverkan

  Omgivningspåverkan

  Vi hjälper dig med allt från vibrations- och bullermätningar, till riskanalyser och besiktning i byggskedet.

  Läs mer

 • Masshantering

  Masshantering

  Vi skapar lösningar för din masshantering som är både miljöriktig och kostnadseffektiv.

  Läs mer

 • Geoteknik

  Geoteknik

  Vi undersöker och sammanställer markens geotekniska egenskaper inför planeringen av ditt bygge.

  Läs mer

 • Vatten

  Vatten

  Vi hjälper dig se till så att ditt projekt bidrar till ett hållbart uttag av grundvattnet.

  Läs mer

 • Fältundersökningar

  Fältundersökningar

  Vi har utrustning för att utföra fältundersökningar inom geoteknik, förorenade områden och hydrogeologi.

  Läs mer

 • Förorenade områden

  Förorenade områden

  Våra miljökonsulter hjälper dig undersöka och analysera förorenad mark.

  Läs mer

 • Tillståndsprocesser och MKB

  Tillståndsprocesser och MKB

  Vi hjälper dig få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ditt projekt kan medföra.

  Läs mer

 • Förorenade byggnader

  Förorenade byggnader

  Vi hjälper dig med en grundlig genomgång av din byggnad för att identifiera potentiellt farliga ämnen och material.

  Läs mer

 • Kontakt

  Kontakt

  Oavsett vad du behöver hjälp med kan du vara trygg med att vända dig till oss på C3S Miljöteknik.

  Läs mer