+46 70 338 73 44

Creative – Circular – Competitive

Med stort engagemang och hög kompetens bidrar C3S i alla led till att återanvända jordens resurser. Vi tillhandahåller konsulttjänster som med cirkulära processer skapar hållbara värden såväl för kund som för C3S. Våra tjänster är främst inom miljöteknik, anläggnings- och byggteknik samt återvinning och disponering av avfall.

För oss betyder hållbarhet att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. C3S ombesörjer era behov av tjänster inom miljöteknik genom att leverera ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram hållbara lösningar utifrån vårt arbetssätt – kreativt, cirkulärt och konkurrenskraftigt!

Jobba hos oss

C3S söker löpande duktiga medarbetare med hög kompetens som vill vara en del i vårt cirkulära arbete. Vi uppskattar spontanansökningar så tveka inte att skicka in ditt CV om du tror att vi kan ha nytta av varandra. Vill du veta mer om tjänsterna nedan är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer om dem på LinkedIn.

Företagsuppgifter

C3S Miljöteknik AB
Org nr: 559171 – 8340
info@c3smiljoteknik.se

Besöksadress:
Gevärsgatan 3, 254 66 Helsingborg
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Lundavägen 72, 212 25 Malmö

Faktureringsadress:
Staffanstorpsvägen 112, 232 61 Arlöv
faktura@c3smiljoteknik.se