Om Oss

C3S Miljöteknik är ett engagerat konsultbolag inom miljö, omgivningspåverkan och geoteknik. Med expertkunskap och ett agilt arbetssätt gör vi vårt bästa för att matcha rätt kompetens mot rätt behov; alltid med en god förståelse för nästa led.

I vårt kompetenta team av specialister finns allt från miljökonsulter, till geologer och besiktningsmän. Vi har alla olika kompetenser men det vi har gemensamt är vårt höga engagemang för att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapa hållbara värden i samhällsbyggandet.

Vi har kontor i Halmstad, Helsingborg, Växjö och Malmö, och har uppdrag över hela Sverige, med tyngdpunkt i södra Sverige.

För oss betyder hållbarhet att tillgodose dagens behov – utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Sedan september 2023 är C3S Miljöteknik en partner till Qflow.

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa företagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow i projekt inom bygg- och anläggningssektorn.

Gruppen är till betydande del personalägd genom ett delägarprogram för medarbetare i gruppen. Bättre projektledning, tekniska lösningar, smartare idéer och obrutna informationsflöden är något bolagen i Qflow bidrar med – vi skapar flow i bygg- och anläggningsbranschen!

Våra värdeord

Cirkulära

Vi är lösningsorienterade och utformar våra lösningar utifrån ett helhetsperspektiv, där vi ger vår kund förutsättningar för att bidra till en mer hållbar värld.

Kreativa

Vi utgår från befintliga, traditionella lösningar och utvecklar dessa vidare. Vi är övertygade om att allt går att göra bättre när man vågar ifrågasätta och tänka utanför ramarna.

Konkurrenskraftiga

Vi erbjuder kunden en lösning som skapar mervärde i flera steg.