Förorenade områden

Från förorenat område till sanerad mark

Våra miljökonsulter hjälper dig undersöka och analysera förorenad mark.

Innan det är säkert att påbörja ett infrastruktur-, rivnings- eller anläggningsprojekt hjälper vi dig att se över behov kring förorenade områden. Vi är med hela vägen från provtagningsplanering, fältundersökningar och analys, till redovisning, riskbedömning och åtgärdsbehov. Behöver du hjälp med myndighetskontakter så stöttar vi upp också med det.

Givetvis hjälper vi dig även med akut provtagning vid behov, tveka inte att kontakta oss!

Vi erbjuder:

  • EDD-bedömning inför köp/sälj av fastighet
  • Certifierad provtagning av jord, grundvatten, sediment, luft, ytvatten, dagvatten, avloppsvatten, asfalt, dricksvatten och betong.
  • Provtagningsplaner, planering av miljöundersökning och historisk inventering.
  • Kommunikation med tillsynsmyndigheter.
  • Framtagande av anmälan, bl.a saneringsansökan och anmälan om återvinning av avfall.
  • Expressprovtagning med analyssvar över natten.
  • Redovisningar av föroreningssituationen, riskbedömning, kostnadsberäkning, åtgärdsutredning, slutrapporter, kontrollprogram.
  • Miljökontrollant vid sanering och efterbehandling.