Välkommen Mikael!

Mikael kommer ursprungligen från Ballingslöv utanför Hässleholm och är numera bosatt i Malmö, tämligen nära C3S Miljötekniks nyinrättade Malmökontor från vilket han sedan den 1 juni utgår från. 

Med en diger utbildning inom bland annat kemiteknik och bioteknik samt forskning inom mikrobiologi hamnade Mikael så småningom hos Marksanering i Sverige AB som var en pionjär inom kompostering av oljeförorenad jord. 

– Det var här min bana inom marksanering tog sin början, berättar Mikael. En lärorik tid som härefter tog mig vidare in i Sysavsfären där jag stannade i nästan 25 år. Här verkade jag, förutom med förorenad mark, även som kemist och rådgivare inom frågor som rör farligt avfall och farligt gods.

Under Sysavtiden har Mikael också haft diverse samarbeten med C3S Miljöteknik och när frågan ställdes om att bygga upp ett verksamhetsområde inom farligt avfall och masshantering tog Mikael ett tämligen snabbt beslut.

– Det har varit en fantastisk tid hos Sysav, men jag triggades av att vara med och bygga något nytt, säger Mikael. Ett mindre, men ack så dynamiskt, företag som är på väg framåt kändes som rätt utmaning och rätt i tid för min del. Jag tycker att C3S har en stark inriktning och bygger en väl anpassad organisation där verksamhetsområden och kompetenser överlappar varandra och där vi kan erbjuda en helhetslösning till våra uppdragsgivare. Det känns väldigt rätt helt enkelt. Dessutom får jag också vara delaktig i att forma vårt nya Malmökontor som kommer att bli väldigt bra!

– Mikaels långa erfarenhet tillsammans med hans breda och djupa specialkunskaper kommer att tillföra väldigt mycket till vårt växande team och specifikt till det verksamhetsområde som han nu kommer att utgå från, säger Mikael Andersson VD för C3S Miljöteknik. Jag känner mig både stolt och glad att få med Mikael under vårt gröna flagg och resan framåt!

Varmt välkommen till C3S Miljöteknik, Mikael Quednau!